U svojem poslovanju surađujemo sa mnogim poznatim velikim i malim tvrtkama koje su prepoznale kvalitetnu naših usluga ali i kvalitetu naših proizvoda. Na ovim stranicama ćemo izdvojiti samo jedan dio naših kupaca.

Muzej grada Zagreba
Velana – salon zavjesa
Kazalište „Komedija“
Solaris – Šibenik
Knjižnice grada Zagreba
Intra CR 90
Podorad
Šivanol
ZA-MA (Zagrebačke Mažuretkinje)
Roletarstvo Dodić

Dječji vrtić „Gajnice“
Dječji vrtić „Izvor“
Dječji vrtić „Kustošija“
Dječji vrtić „Leptirić“
Dječji vrtić „Montessori“
Dječji vrtić „Petar-Pan“
Dječji vrtić „Vrapče“
Dječji vrtić „Šumska jagoda“

Osnovna škola „A.G. Matoš“
Osnovna škola „Ante Kovačić“
Osnovna škola „Josip ban Jelačić“
Osnovna škola „Dragutin Tadijanović“
Osnovna škola „Gornje Vrapče“
Osnovna škola „Petra Zrinskog“
Osnovna škola „Stenjevec“
Osnovna škola „Sv. Nedjelja“
Osnovna škola „Zapruđe“
Osnovna škola „Susedgrad“